Besöksadress: Herrhagsgatan 20, Karlstad
Postadress: Box 474, 651 11 KARLSTAD
Telefon: 054 – 15 20 25
Telefon bostad: 054 – 18 46 91
Telefon mobil: 070 – 675 20 25
Fax: 054-18 59 04
Email: info@larssonskonsthandel.se